Mijn werk kenmerkt zich door eenvoudige, monumentale vormen. De onderwerpen zijn ontleend aan de waarneembare werkelijkheid. Het zijn observaties uit de natuur, het landschap en de archeologie, maar ook van het portret.

Ik vervreemd concrete elementen van hun context door ze uitvergroot weer te geven. Hierdoor wordt het complete reële beeld verbroken en ontstaat er een abstractie van de werkelijkheid.

Ik ben op zoek naar de essentiële grondvorm van de zichtbare werkelijkheid en kom zo tot beeldende associaties. Hierdoor ontstaan er geabstraheerde tekens en symbolen die ik vaak plat en als silhouet weergeef en regelmatig terug laat keren in de verschillende werken. Met deze persoonlijke beeldtaal ontwerp ik dan gefantaseerde stillevens en composities.

Kunst geeft mij de mogelijkheid om een andere wereld te creëren. Een wereld die voor mij orde schept en voldoet aan mijn behoefte voor het maken van structuur. Een structuur die mijn indrukken laat zien van vormen en kleuren die ik observeer in de wereld om mij heen.

Het is een permanente zoektocht naar balans.

De techniek:
 Tekeningen – Pastels – Grafiek – Acryl – Gemengde technieken